Titol  CONTRALLUM  (2)      Ref. 258      Mides   65×54       Lloc Boscos de Valls (Alt Camp)

On es àra l’obra:          Al ‘estudi , disponible.

Història de l’obra:     Ha format part en varies exposicions.

1 comentari